Organizovali jsme

V Březnu 2017 s Pavlem Mečkovským Výchova chlapců v Čechách

V listopadu 2015 Sobotu spolu s Radkem a Dášou Kalenskými se zaměřením:

V dubnu 2015 Sobotu spolu s Radkem a Dášou Kalenskými se zaměřením: 

V říjnu 2014 Víkendový pobyt s Radkem a Dášou Kalenskými s tématy: