Vítejte na stránkách Křesťanského sboru Ostrava Poruba

Česká Evangelikální aliance

Křesťanské sboryJak už napovídá název "Křesťanský sbor", jsme především skupinou křesťanů. Patříme do poměrně malého svazku Křesťanských sborů v České republice, jako podobné evangelikální sbory jsme sdruženi v České evangelikální alianci. První Křesťanské sbory vznikaly v 19. století v Anglii. Obřady a jiné prvky v tradičních církvích měly za následek, že návštěva kostela se u mnoha lidí stala pouze věcí zvyku a víra ve všedním životě nehrála žádnou roli. Křesťané, kteří byli pevně přesvědčeni o věrohodnosti i aktuálnosti Bible a sami přijali do života Ježíše Krista jako osobního Spasitele a Pána, toužili po změně této situace a po návratu k prosté křesťanské praxi ...

Výsadba lípy století

28.10.2018 v 11.00 hod; Park Oáza klidu vedle sportovního centra Fajne, Gen.Sochora 12A, Ostrava - Poruba

Zveme vás na slavnost výsadby Lípy století v Ostravě, u příležitosti výročí sto let založení Československé republiky. Připomeneme si duchovní dědictví našich předků a vysadíme Lípu století jako připomínku Staletých kořenů našeho národa.

Stránky