Vítejte na stránkách Křesťanského sboru Ostrava Poruba

Česká Evangelikální aliance

Křesťanské sboryJak už napovídá název "Křesťanský sbor", jsme především skupinou křesťanů. Patříme do poměrně malého svazku Křesťanských sborů v České republice, jako podobné evangelikální sbory jsme sdruženi v České evangelikální alianci. První Křesťanské sbory vznikaly v 19. století v Anglii. Obřady a jiné prvky v tradičních církvích měly za následek, že návštěva kostela se u mnoha lidí stala pouze věcí zvyku a víra ve všedním životě nehrála žádnou roli. Křesťané, kteří byli pevně přesvědčeni o věrohodnosti i aktuálnosti Bible a sami přijali do života Ježíše Krista jako osobního Spasitele a Pána, toužili po změně této situace a po návratu k prosté křesťanské praxi ...

Následuj mne!

Nedělní Bohoslužba - Lukas Mellwig, 29.8.2021 v 9:30h
Křesťanský sbor, Provozní ul.5362/2 v Ostravě - Porubě. Rádi vás uvítáme osobně nebo nás také můžete sledovat online v živém vysílání nebo ze záznamu.
www.ksop.cz/zive
 

O moudrosti

Nedělní Bohoslužba - Meinolf Mellwig, 15.8.2021 v 9:30h
Zveme vás na naší Bohoslužbu, která se uskuteční v Křesťanském sboru na Provozní ul.5362/2 v Ostravě - Porubě. Můžete nás také sledovat online v živém vysílání nebo ze záznamu.
 

Stránky