Znakový jazyk

Otevři svá ústa za němého, za právo všech postižených. Přísloví 31.8  Snažíme se naplnit tento verš z Bible a stavět most k neslyšícím.

Naše církev organizuje a dotuje výuku Českého znakového jazyka pro začátečníky, dělá osvětu problému neslyšících, umožňuje věřícím neslyšícím setkávání na půdě církve a tlumočí ČZJ Boží slovo.

 

 

 

 

Nízkoprahový kurz ČZJ pro začátečníky/nice probíhá v prostorách KSOP a provází ho dvě doprovodné akce, na kterých mají studenti/ky možnost prožít víkend, nebo odpoledne s neslyšícími, kde uplatní dosavadní znakovou znalost, poznají odlišnosti našeho a tichého světa, budou konfrontováni s gramatikou, ale také užijou legraci a zábavu a ztratí předsudky, zábrany a možná také nesprávný postoj.

Kurzu ZJ 2024 se připravuje se startem od března.

Zájemci, hlaste se prosím na emailové adrese: pavkrz@email.cz, díky za pochopení...