Zdravé vztahy

Tou první a nejdůležitější skupinou lidí pro každého člověka je jeho rodina. Záleží nám na tom, aby členové rodiny mezi sebou prožívali zdravě vztahy a aby tyto vztahy dobře fungovaly i mezi jednotlivými generacemi. Pro podporu rodin a jejich zdravého fungování pořádáme různé akce a také vzdělávací semináře zaměřené na vztahy a výchovu.

V Březnu 2017 s Pavlem Mečkovským Výchova chlapců v Čechách

V listopadu 2015 Sobotu spolu s Radkem a Dášou Kalenskými se zaměřením:

V dubnu 2015 Sobotu spolu s Radkem a Dášou Kalenskými se zaměřením: 

V říjnu 2014 Víkendový pobyt s Radkem a Dášou Kalenskými s tématy: