Vítejte na stránkách Křesťanského sboru Ostrava Poruba

Česká Evangelikální aliance

Křesťanské sboryJak už napovídá název "Křesťanský sbor", jsme především skupinou křesťanů. Patříme do poměrně malého svazku Křesťanských sborů v České republice, jako podobné evangelikální sbory jsme sdruženi v České evangelikální alianci. První Křesťanské sbory vznikaly v 19. století v Anglii. Obřady a jiné prvky v tradičních církvích měly za následek, že návštěva kostela se u mnoha lidí stala pouze věcí zvyku a víra ve všedním životě nehrála žádnou roli. Křesťané, kteří byli pevně přesvědčeni o věrohodnosti i aktuálnosti Bible a sami přijali do života Ježíše Krista jako osobního Spasitele a Pána, toužili po změně této situace a po návratu k prosté křesťanské praxi ...

Rady zkušeného ďábla pro dnešek

Aneb  jak jsem šířil fake news

Satan: " Způsobím úzkost, strach a paniku. Zakážu podnikání, školy, bohoslužby a sportovní akce. Způsobím ekonomické nepokoje.“

Ježíš: "Spojím sousedy, obnovím jednotu rodiny, přinesu večeři zpět ke kuchyňskému stolu. Pomohu lidem zpomalit jejich životy a ocenit, na čem opravdu záleží. Naučím své děti spoléhat se na mne a ne na svět. Naučím své děti, aby věřily mně, nikoli svým penězům a materiálním zdrojům."

Biblické skupinky a nedělní Bohoslužby

 S ohledem na současnou bezpečnostní situaci kolem šíření onemocnění COVID-19 a vládním nařízením, kdy je omezen počet účastníků shromáždění na 30 osob, jsou čtvrteční biblické skupinky a nedělní Bohoslužby pro veřejnost zrušeny. Do odvolání se v neděli schází menší skupina osob, která zajišťuje chvály a kázaní z Božího slova.

Nedělní Bohoslužbu můžete sledovat živě na stránce:  

http://ksop.cz/zive

V souvislosti s rychle se šířící nákazou koronavirem jsem dostala otázku:

 „Proč to ten tvůj Bůh nezastaví? “Věřím, že Bůh stvořil svět a všechno, co je v něm. Prvním lidem – kteří neznali hřích – dal k dispozici celou nádhernou zahradu Eden a právem tvůrce nastavil hned také jasná pravidla, co mají udělat, co smějí a co ne.

„Z každého stromu zahrady smíš jíst. Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez. V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti.“ (1. Mojžíšova 2,16-17)