Anglický kemp 2024

Připravujeme na léto English camp, vice na ec.ksop.cz