Následuj mne!

Tento týden si přečteme úsek z Bible (Lukáš 9:51-62), kde Ježíš Kristus volá k bezprostřednímu následování a zaměříme se na překážky, které lidem i dnes ještě v následování Krista překážejí.