Přišlo jim na mysl...

Zveme vás na nedělní Bohoslužbu, budeme pokračovat ve čtení Lukášova evangelia 9 :37-48. Ježíš během své cesty vyučuje, působí mocné činy a uzdravuje. O čem přemýšleli učedníci, kteří ho následovali?