O moudrosti

Srdečně vás zveme na nedělní Bohoslužbu. Budeme přemýšlet nad texty z listu Jakubova 1:5-8 a 3:13, které hovoří o moudrosti. Hledání moudrosti vyžaduje úsilí a Písmo nám říká, kde je možné ji najít. Hledejte Boha celým svým srdcem. Je zdrojem moudrosti pro váš život.