Křesťané, poddejte se věrným vůdcům!

Srdečně vás zveme na naši nedělní Bohoslužbu, budeme přemýšlet nad textem z knihy Židům 13:17 "Poslouchejte ty, kteří vás vedou, a podřizujte se jim, protože oni bdí nad vámi a budou se za vás zodpovídat. Kéž to mohou činit s radostí, a ne s nářkem; to by vám nebylo na prospěch"