Ježíš uzdravuje a zachraňuje

Budeme přemýšlet nad textem z Bible - Lukáš 8:40-56. V tomto příběhu uvidíme Ježíše, jak se setkává s dvěma zcela odlišnými lidmi, kteří k němu přicházej v zoufalé situaci a hledají uzdravení. Kristus následně ze svého velikého soucitu opravdu uzdravuje, ale hlavně ukazuje, že víra v Něj vede k trvalé a věčné záchraně.