O naší pokoře

Můžeme říci o našem nitru něco určitého? A pokud ano, jak jisti si tím můžeme být a jak s tím zacházet?
Srdečně vás zveme na nedělní Bohoslužbu, naše zamýšlení bude vycházet ze ŽALMU 131.