Proměna povoláním

Ježíš vstupuje na loď rybářů a vyučuje zástupy u Genezaretského jezera. Povolává rybáře, aby ho následovali. Od té chvíle se jejich život mění. Zveme vás k dalšímu pokračování čtení Lukášova evangelia. Jako tehdy i dnes Ježíš vstupuje do životů lidí, povolává své učedníky, kteří ponesou dobrou zprávu o Boží záchraně.

 www.ksop.cz/zive