Nikdo není doma prorokem

Víte, odkud pochází toto známé rčení? Pokračujte s námi tuto neděli v putování biblickou knihou evangelia Lukáše, kde sledujeme příběh spasitele světa Ježíše Krista a dozvíte odpověď na uvedenou otázku.