Pokušení na poušti

 Srdečně vás zveme na pokračování "našeho" čtení Lukášova evangelia od 3. kapitoly verše 21 do 4. kapitoly verše 13. Ježíš je po svém křtu veden Duchem na poušť a 40 dní pokoušen ďáblem. Ježíš proti pokušiteli uspěl, opírá se s důvěrou o Boží slovo. Stejně tak se i my se můžeme opřít o to, co Bůh říká, a můžeme mu důvěřovat, že nám dává sílu obstát.