Kázání Jana křtitele

Srdečně vás zveme na pokračování "našeho" čtení Lukášova evangelia z kapitoly 3, verše 1-20. Jan křtitel začíná svou veřejnou službu a ohlašuje příchod Krále. Svými slovy volá lidi k pokání a připravuje cestu zaslíbenému Mesiáši. Svými slovy volá lidi k pokání a připravuje cestu zaslíbenému Mesiáši. Janova výzva k pokání platí i dnes pro každého z nás.