Jak si stanovit svoje cíle a způsoby, jak jich dosáhnout?

Srdečně vás zveme na pokračování "našeho" čtení Lukášova evangelia z kapitoly 2, verše 41 až 52. Budeme přemýšlet, co Bible říká o stanovení životních cílů, plánování a jejich dosažení. Jak vaše cíle odráží vaší víru?