Největší radost křesťana a největší smutek křesťana.

Největší radost a největší smutek.
Přemýšlejte a napište si, co vám v životě působí radost a z čeho jste smutní.  Jakou důležitost jim přiřadíte, která je největší a proč?  Zveme vás ke společnému sledování naší nedělní Bohoslužby, kde se můžete dovědět, co k tomuto tématu říká Boží Slovo.