Nedělní Bohoslužba - LZE NAUČIT DOBRU?

Nedělní Bohoslužba - Jan Kuklínek, živé vysílání 8.11.2020 v 9:30h na webu: www.ksop.cz/zive

Jak si dnes odpovídáme na otázku J. A. Komenského: Kterak učinit, aby člověk znal dobré, chtěl dobré a činil dobré, a to, „i když se nikdo nedívá“