Nedělní Bohoslužba - hostem Milan Michalko

 
… dej svým služebníkům…

Jaká byla 1. modlitba 1. církve?
Jaká byla církev v 1.století? Byli jedné mysli, jednoho srdce,.. měli všechno společné…nikdo netrpěl nouzi. Boží moc provázela svědectví apoštolů o vzkříšení Pána Ježíše, na všech spočívala Boží milost. Když se pomodlili, otřáslo se místo, kde byli shromáždění a všichni byli naplněni duchem svatým a s odvahou mluvili slovo Boží.

Co se můžeme od nich učit v dnešní době? Co je na předním místě v našich modlitbách. Dovolíme Bohu, aby to změnil?
 
Živé vysílání 18.10.2020 od 9:30 do 10:30h: www.ksop.cz/zive