Boží všemohoucnost

Boží všemohoucnost

Každý z nás přemýšlí o lidech, kteří mají ve svých rukou moc a ovlivňují životy druhých. Sledujeme jejich charaktery, schopnosti, záměry a také to, jestli se jim je daří splnit.

Jaká je Boží moc? Bůh je všemohoucí a může dělat všechno, co chce. "U Boha není nic nemožného." (Lk. 1,37). Známe jeho charakter, schopnosti, záměry? A plní je?