Projekt staleté kořeny k výročí 100 let Československé republiky

V rámci projektu „Staleté kořeny“ ke 100.výročí založení Československa se 28. 10. 2018 uskutečnila výroční slavnost s výsadbou lip století v Ostravě - Porubě. Připomněli jsme si, že Český národ je jako strom. Má kořeny, kmen, větve a listy. I ten poslední lístek je napojen na kořeny a žije jen díky svým kořenům. Kořeny – to jsou hodnoty našich předků, kmen tvoří silné osobnosti naší minulosti, které podpírají korunu, jež se skládá z větví současné republiky. Listy stromu představují jednotlivé občany republiky. Masaryk prohlásil:„Státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily“. Jsou kořeny našeho národa pevné a zdravé? Nebo už strom dostatečně nevyživují a česká státnost se blíží zániku?

V den výročí se v 11 hodin v parku Oáza klidu vedle Sportovního centra FAJNE v Ostravě – Porubě sešlo přibližně 80 lidí pro připomenutí duchovního dědictví našich předků a pro další generace vysadili lípu století jako připomínku Staletých kořenů našeho národa.Na slavnosti promluvila také Zastupitelka Úřadu městského obvodu Ostrava Poruba Ing. Lucie Baránková Vilamová Ph.D. a zdůraznil naši odpovědnost vůči budoucím generacím. Součástí programu bylo také hudební vystoupení kapely Společenství Mosty (Ostrava City Church ) a programu pro děti. Velmi děkujeme všem v projektu Staleté kořeny, kteří nám umožnili takovouto jedinečnou akci uspořádat.

Slavnost pořádala Církev bratrská a Křesťanský sbor ve spolupráci s Úřadem městského obvodu Ostrava – Poruba

www.facebook.com/events/343178819561398

Jan Kuklínek, zástupce Křesťanského sboru t. 605 264 446 email: jkuklinek@kam.cz; Petr Polách, pastor Církve bratrské t. 608 626 024 e-mail:petr.polach@cb.cz